// Vaše online dokumentární kino //

Již 10 let pro vás objevujeme ty nejlepší dokumentární filmyDotknout se filmu: Retrospektiva Petera Tscherkasského

tscherkassky_event

Kdy naposledy, a zdali vůbec, jste se dotkli filmového kotouče? Dokážete si s kliknutím jediného tlačítka „Play“ ještě představit hodiny fyzicky náročné práce v temné komoře, jež vykouzlí pár pohyblivých obrazových políček? Vraťte se zpět do světa filmového materiálu, jemuž život vdechují lidské ruce. Materiálu, který můžete rozpojovat a spájet. Vstupte do temné komory společně se světově známým avantgardním filmařem Peterem Tscherkasským. Sledujte jeho online retrospektivu od 25. května do 7. června na DAFilms.cz zdarma!


Silná rakouská tradice experimentální tvorby a výjimečná znalost filmových dějin i teorie tvoří základní rámce, ze kterých již od počátku 80. let čerpá bohatá tvorba rakouského avantgardního tvůrce Petera Tscherkasského. Filmař, jemuž se s náročným ručním i myšlenkovým zpracováním snímků podařilo uspět napříč světovými festivaly, představuje pozoruhodnou tvůrčí osobnost, která se médiu i světu filmu věnuje s nebývalou komplexností. Vysoce konceptuální podoba některých snímků odkazuje na základní teoretické texty a úvahy o struktuře filmu. Jiná díla naopak explicitně ukazují a proměňují ikonické snímky kinematografické historie. Při práci především s nalezeným filmovým materiálem se Tscherkassky stává zručným řemeslníkem, montérem nových světů a příběhů, a přitom se dlouhodobě věnuje rozvoji avantgardního filmu prostřednictvím publikací a přednášek.

Online retrospektiva pokrývá všechny dekády autorovy dosavadní filmové tvorby. Mezi tituly z let 80. nabízí jedny z vůbec nejstarších Tscherkasského snímků, jakými jsou EROTIQUE (1982) či MOTION PICTURE (1984). Zatímco v EROTIQUE režisér prozkoumává nedostižné ženské tělo, a tím i (ne)možnosti vidění prostřednictvím rámu filmové kamery, snímkem MOTION PICTURE (1984) se navrací k počátkům filmu samého. Pomocí experimentu rozehrává obrazovou hru s jediným záběrem ze slavného snímku bratří Lumiérů Východ z továrny.

K fascinaci prvními filmy, ale i všeobecné kulturní změně, již film přinesl, se autor v případě práce bratří Lumiérů navrací ještě v 90. letech. Snímek L´ARRIVÉE (1998), v jehož příběhu sledujeme střet vlaků, z nichž jeden veze filmový materiál, se stává metaforou proměny společnosti poté, co se střetla s filmem stejně tak, jako se s filmovým vlakem bratří Lumiérů střetli první diváci. Jiná práce stejné dekády, HAPPY-END (1996), je naopak dobrým příkladem Tscherkasského výhradního zájmu o nalezený filmový materiál. Snímek, který je vytvořený z domácích videí 60. a 70. let, konstruuje vizuální podívanou plnou intenzivních, až poživačných výjevů ve fiktivním příběhu manželské dvojice.

Na festivalové přehlídce v Cannes premiérově uvedený snímek INSTRUCTIONS FOR A LIGHT AND SOUND MACHINE (2005) nabízí vhled do režisérovy tvorby po přelomu tisíciletí. Úspěšný a známý titul je v online retrospektivě navíc doplněn o autorovu MASTERCLASS z minulého roku pronesenou na 18. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Ta nabízí jeho analytický rozbor. Před uvedením nového snímku The Exquisite Corpus tak prozatím filmový výběr i Tscherkasského filmografii uzavírá úvaha COMING ATTRACTIONS (2010) reflektující vzájemný vztah mezi raným filmem, vyznačujícím se značnou okázalostí a exhibicionistickou povahou, reklamou a avantgardní tvorbou.

Na filmový materiál si prostřednictvím online retrospektivy Petera Tscherkasského zdarma sáhněte od 25. května do 7. června.


Recommend this event

Filmy vázané na tuto událost

larivee

L'Arrivée

L'Arrivée (Orig.) / 1998 / Rakousko / 3 min

Bílé plátno. Tabula rasa. Panavision. Snímek L’Arrivée září jako čistá světelná projekce, jako bílý povrch, který teprve čeká, až na něm filmový tvůrce zanechá stopu. Peter Tscherkassky se vrací na samý začátek, zpátky ke světlu. Byli jednou jedni bratři Lumièrové, kteří natočili film o příjezdu vlaku.

Podrobně…

Ballet_16

Ballet 16

Ballet 16 (Orig.) / 1984 / Rakousko / 4 min

Svůj zájem o jednotlivé filmové políčko coby základní stavební prvek filmové tvorby jsem vyjádřil v několika raných dílech založených na statických obrazech či fotografických zvětšeninách filmových políček. Ve snímku jsem pracoval s 256 zvětšeninami kontinuálního tanečního pohybu, které jsem rozdělil do šestnácti segmentů, z nichž se každý skládal z šestnácti políček...

Podrobně…

Instructions_for_a_light_and_sound_machine

Instructions for a Light and Sound Machine

Instructions for a Light and Sound Machine (Orig.) / 2005 / Rakousko / 17 min

Hrdinu snímku snadno poznáte. Aniž by co tušil, kráčí ulicí, náhle si však uvědomí, že podléhá příšerným náladám několika diváků a že je vydán napospas filmovému tvůrci. Hrdinně se brání, je však odsouzen k popravě na šibenici, kde zemře filmovou smrtí skrze roztržení samotného filmu.

Podrobně…

Coming_Attractions

Coming Attractions

Coming Attractions (Orig.) / 2010 / Rakousko / 25 min

Negativní obraz mužských očí ve zpětném zrcátku automobilu. Protipohled ukazuje usmívající se ženu, jejíž naprosto jednoznačný výraz poutá naši pozornost k levé části obrazu, kde se na poblikávající dělené obrazovce objevují ukázky filmů. Jsou na nich modelky, šálky a nejrůznější vozidla a tyto motivy jsou v následujících pětadvaceti minutách důkladněji rozpracovány.

Podrobně…

Nachtstuck

Nachtstück (Nocturne) (Mozart Minute 09)

Nachtstück (Nocturne) (Mozart Minute 09) (Orig.) / 2006 / Rakousko / 1 min

Wolfgang Amadeus Mozart byl podle životopisců obzvláště požitkářským člověkem (a jeho dopisy tomu rovněž nasvědčují). Snímek odkazuje právě k tomuto aspektu jeho osobnosti. Nejprve se ponoříme do „Malé noční hudby“, poté však standardní pojetí konvenčního filmového zobrazení mizí a my zažíváme několik vteřin vášnivé, smysly probouzející ukázky čehosi, co bych nazval „fyzickým filmem“. Východisko: Herr Mozartovi by se to zajisté líbilo.

Podrobně…

Shot_Countershot

Shot - Countershot

Shot - Countershot (Orig.) / 1987 / Rakousko / 1 min

Za tímto technickým termínem se neskrývá režijní poznámka, ale spíše cosi velmi konkrétního. Cosi, co poodhaluje touhu po inteligentním a hravém přístupu k médiu krátkého filmu…

Podrobně…

happy_end

Happy-End

Happy-End (Orig.) / 1996 / Rakousko / 11 min

Snímek zpracovává rodinné filmy ze šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století. Vybrané sekvence pocházejí z mnoha hodin záznamů soukromého života Rudolfa a Elfriede, který se točil kolem demonstrativních oslav, alkoholu a společné konzumace dortů.

Podrobně…

Erotique

Erotique

Erotique (Orig.) / 1982 / Rakousko / 2 min

Před očima nám v cyklických fragmentech krouží obrazy, části ženského těla, rudé rty a oči. Často nelze rozlišit, kterou část těla vlastně sledujeme (kdokoli chce, může v nich spatřovat/představovat si/pomýšlet na sexuální orgány a sexuální akty). Pohled ulpívá na částečných objektech, o celistvém tělu zde uvažovat nelze. Tělo, jehož zobrazování odjakživa představovalo jeden z problémů kinematografie, tu není.

Podrobně…

Parallel_Space_Inter-View

Parallel Space: Inter-View

Parallel Space: Inter-View (Orig.) / 1992 / Rakousko / 18 min

Tento snímek byl natočen pomocí fotoaparátu. Miniaturní fotografie o rozměrech 24 x 36 mm je stejně velká jako dvě filmová políčka. Původně jsem měl přísně formální koncept. Vizuální prostor renesance vtěsnaný do optiky filmu a nehybné kamery…

Podrobně…

Miniatures_1

Miniatures – Many Berlin Artists in Hoisdorf

Miniatures – Many Berlin Artists in Hoisdorf (Orig.) / 1983 / Rakousko / 16 min

O jednom červnovém víkendu roku 1983 uspořádala skupina berlínských umělců „výlet na venkov“. V úctyhodném počtu se vypravili do malé vesnice ve Šlesvicku-Holštýnsku, kde místním občanům zprostředkovali ukázku berlínského avantgardního umění. Součástí akce byly disciplíny, jako je tanec, hudba, performance, land art či film.

Podrobně…

Get_Ready

Get Ready

Get Ready (Orig.) / 1999 / Rakousko / 1 min

Snímek pracuje s nalezeným materiálem z hraného filmu. Tscherkassky se od idylické scény u moře přesouvá k noční zběsilé jízdě autem. Radikální pohyb předmětů, těl a smyslů ilustruje sílu filmu.

Podrobně…

Motion_Picture

Motion Picture (La sortie des Ouvrier de l´Usine Lumiére á Lyon)

Motion Picture (La sortie des Ouvrier de l´Usine Lumiére á Lyon) (Orig.) / 1984 / Rakousko / 3 min

V tmavé komoře jsem vedle sebe rozložil padesát pásů nenaexponovaného filmu a na ně promítnul políčko z filmu Odchod dělníků z továrny bratří Lumièrových. Když se jednotlivé vyvolané části složí dohromady, vzniká nový film, který původní políčko interpretuje jako stránku v hudební partituře: v rámci jednotlivých pásů odshora dolů a postupně zleva doprava.

Podrobně…

Manufraktur

Manufracture

Manufracture (Orig.) / 1985 / Rakousko / 3 min

Propletenec útržků pohybů vyjmutých z nalezeného filmového materiálu a poskládaných nanovo: gramatické prvky narativního prostoru definovaného pojmy „doleva, doprava, dozadu a dopředu“ zbavené veškeré sémantické zátěže. Zbývá jen soběstačný roj úlomků, prchavých vektorů ztraceného směru, zbrázděný stopami manuálního výrobního procesu.

Podrobně…

Dream_Work

Dream Work

Dream Work (Orig.) / 2001 / Rakousko / 11 min

Širokoúhlý černobílý snímek trvá stejně dlouho jako fáze hlubokého spánku. V okamžiku, kdy žena vstoupí do budovy, zuje si boty a svlékne si kalhotky (rámování je lascivní), stává se nevyhnutelně subjektem a objektem zároveň. Když usne, propadá se do hlubin filmu, který ji penetruje.

Podrobně…

Outer_Space

Outer Space

Outer Space (Orig.) / 1999 / Rakousko / 10 min

Neblahé tušení hororového filmu, číhající nebezpečí. Noční dům, z pohledu kamery mírně nakloněný, děsivě nasvícený – vynoří se z černočerné tmy a opět se do ní zanoří. K domu se pomalu blíží mladá žena. Vstoupí dovnitř. Střih šustí, zvuková stopa skřípe, cosi ji potlačuje, dusí…

Podrobně…

Masterclass_Tscherkassky

Masterclass - Peter Tscherkassky

Masterclass - Peter Tscherkassky (Orig.) / 2014 / Česká republika, Rakousko / 82 min

Masterclass Petera Tscherkasskyho začíná projekcí snímku Instructions for a Light and Sound Machine, který měl premiéru na festivalu v Cannes v rámci nezávislé sekce Quinzaine des réalisateurs. Samotnou masterclass autor věnuje analýze tohoto filmu...

Podrobně…Novinky

GULI SILBERSTEIN UVÁDÍ…

GULI SILBERSTEIN UVÁDÍ…

„Moje tvorba má dvě části: první z nich se týká přímých politických obrazů násilí, agrese a protestů, převážně v izraelsko-palestinském kontextu. Jedná se o kritiku zpravodajských médií, která zkoumá komplexní, realistické a zároveň surrealistické aspekty těchto obrazů. Druhá část videí je pak abstraktnější a univerzálnější a zabývá se kognitivními, environmentálními a existenciálními záležitostmi,“ představuje režisér svoji tvorbu.

Číst dál…

- 16.1.2017 -

Charta 77

Charta 77

Čtyřicáté výročí založení Charty 77 si připomínáme dokumentárními profily signatářů této důležité iniciativy protikomunistického odboje. Poznejte kontext této historické události prostřednictvím autentického filmového zážitku.

Číst dál…

- 10.1.2017 -

Šťastné a filmové z DAFilms!

Šťastné a filmové z DAFilms!

Zvýhodněné předplatné na DAFilms.cz je dárek, který díky své různorodosti nikdy neomrzí. Pořídit jej můžete pro vaše blízké nebo jen tak – pro sebe.

Číst dál…

- 14.12.2016 -

Další novinky…