Jana Ševčíková (Česká republika)

Jana Ševčíková se narodila 22. dubna 1953 v Praze. Absolvovala Střední průmyslovou školu filmovou v Čimelicích a v roce l983 Filmovou fakultu muzických umění v Praze, obor dokumentární tvorba. Jana Ševčíková má vyjímečné postavení mezi českými dokumentaristy. Už od školy měla problémy se svým nekonjukturálním viděním světa, snažícím se dohlédnout k podstatě věcí. Mezi odborníky je ceněna jako svébytný talent a osobnost vymykající se běžným normám a zařazením. Je zcela nezávislá a realizuje jen projekty, o kterých je přesvědčena, že je „musí natočit”, většinou ve vlastní produkci, což bylo dříve v Československu krajně obtížné. J. Ševčíková má výrazný zájem o etnografii a život v těžkých podmínkách. Její filmy evokují základní otázky lidského bytí, které se dotýkají člověka jako jedince i jako člena společnosti kdekoli na světě.

Filmografie

 • Opři žebřík o nebe
  100', Česká republika, 2014
 • Gyumri/ Gyumri
  68', Česká republika 2008
 • Svěcení jara/ The Rite of Spring
  55', Česká republika 2002
 • Starověrci/ Old Believers
  46', Česká republika, 2001
 • Jakub/ Jakub
  40', Česká republika, 1993
 • Piemule/ Piemule
  43', Československo, 1984
 • Světské děti
  19', Československo, 1981

Členové Doc Alliance

Doc Alliance je tvůrčí partnerství 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu. Naším cílem je prosazování žánru dokumentárního filmu, podpora jeho rozmanitosti a propagace kvalitních autorských dokumentárních snímků.