Všeobecné obchodní podmínky DAFilms

Verze platná od 1. 7. 2018

 

Vítejte v dokumentárním kině DAFilms!

Náš spolek Doc-Air, z.s., se sídlem Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 270 60 047 (dále jen „spolek“) poskytuje prostřednictvím portálů na adresách dafilms.cz a dafilms.com (dále jen společně jako „DAFilms“) odběratelům přístup k filmům streamovaným nebo stahovaným přes internet do počítačů, a mobilů se systémy iOS a Android.

Přečtěte si tyto Všeobecné obchodní podmínky DAFilms (dále jen „podmínky“) pečlivě, protože obsahují důležité informace týkající se vašich práv a povinností.

 

1. Registrovaní uživatelé, předplatné, jednorázový poplatek, platba a fakturace

Staňte se registrovaným uživatelem

Můžete se bezplatně zaregistrovat jako uživatel portálu DAFilms (dále jen "uživatel") a získat tak přístup k personalizovanému obsahu DAFilms, k některým členským výhodám jako je možnost zhlédnut zdarma určité filmy, i k novinkám ze světa filmu, které vám spolek bude pravidelně zasílat. Jakožto uživatel máte rovněž právo využít možnosti „Sdílej a sleduj zdarma“, která znamená, že po registraci a přihlášení do vašeho účtu můžete jeden z vámi vybraných filmů v katalogu DAFilms zhlédnout zdarma výměnou za sdílení na vašich sociálních sítích. Chcete-li se stát uživatelem, odešlete nám prostřednictvím jednoduchého registračního formuláře svou e-mailovou adresu spolu s vytvořeným heslem, nebo se přihlaste přes Facebook nebo Twitter. V této souvislosti berete na vědomí, že jste odpovědný za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů k vašemu účtu i vlastního obsahu tohoto účtu, jakož i za omezení přístupu k vašemu počítači.

 

Předplatné

Chcete-li filmy na DAFilms sledovat nebo stahovat za nejlepší ceny, pořiďte si předplatné. Máte na výběr z varianty měsíčního nebo ročního předplatného. Zvolené předplatné služby DAFilms – ať již měsíční nebo roční – bude automaticky obnovováno (tj. každý kalendářní měsíc u měsíčního předplatného, nebo každých dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců u ročního předplatného), dokud předplatné nezrušíte. Předplatné můžete kdykoliv zrušit, a s to účinností ke konci aktuálního, již započatého období, pro které předplatné dosud trvá. Neposkytujeme peněžité ani jiné náhrady za nevyužívání nebo zrušení předplatného. Zrušení předplatného můžete realizovat buď ve vašem účtu PayPal (pokud platíte předplatné tímto způsobem) nebo na Vašem profilu na portále DAFilms, prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“. Předplatné pro DAFilms můžete dále dát někomu darem coby dárkové předplatné – v takovém případě vám na základě uhrazení ceny předplatného bude vygenerován speciální elektronický kód, který zašlete obdarovanému na jeho e-mail; po aktivaci kódu začne běžet předplatné.

 

Jednorázový poplatek

Chcete-li se podívat jen na jednotlivý film nebo filmy v rámci katalogu DAFilms, nemusíte si zřizovat předplatné, ale postačí uhrazení odpovídajícího jednorázového poplatku.

 

Platba a fakturace

Platba předplatného i jednorázových poplatků probíhá buď skrze váš účet PayPal nebo prostřednictvím vaší platební karty. Platební metodu volíte vždy v průběhu objednávky.

Potvrzením objednávky odpovídající služby (zpoplatněné předplatným nebo jednorázovým poplatkem) nám dáváte oprávnění účtovat vám poplatek dle aktuálního ceníku.

Faktura za zvolené předplatné vám bude vystavena vždy na začátku období, jehož se předplatné týká. Vyhrazujeme si právo na změnu načasování naší fakturace, zejména v případě technických překážek s realizací platby nebo s ohledem na jiné objektivní okolnosti.

Všechny platby za služby DAFilms jsou nevratné a za pouze částečně využívané období předplatného vám nebude poskytnuta žádná náhrada. V případě zrušení předplatného však budete nadále mít přístup ke službě až do konce aktuálního období, které máte předplaceno.

Informace o způsobu platby můžete upravit ve svém profilu na DAFilms.

 

2. Důvěrnost a aktuálnost informací

Uživatel by neměl nikomu sdělit heslo ke svému účtu nebo profilu na DAFilms ani odhalit podrobnosti platební metody (např. poslední čtyři číslice své kreditní nebo debetní karty) spojené s využíváním služeb DAFilms. Uživatel je odpovědný za aktualizaci a zachování pravdivosti a přesnosti informací, které poskytuje spolku a které se týkají využívání služeb DAFilms.

 

3. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky se řídí zákony České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě vzniku jakéhokoliv sporu týkajícího se těchto podmínek, bude takový spor rozhodován českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla spolku.

 

4. Použití předložených informací

Spolek je oprávněn používat jakékoli komentáře, informace, nápady, koncepty, recenze, techniky nebo jakýkoli jiný materiál obsažený v jakékoliv komunikaci, kterou nám můžete zaslat, včetně odpovědí na dotazníky nebo prostřednictvím příspěvků na portále DAFilms pro jakýkoli účel, včetně, nikoli však výhradně, vývoje, výroby a marketingu produktů a vytváření, úpravy nebo zdokonalení služeb DAFilms, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu či jinou kompenzaci pro původce takových informací.

 

5. Zákaznická podpora

Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu a vyberte "FAQ". Zde najdete odpovědi na mnoho často kladených otázek nebo se můžete obrátit na náš tým podpory zákazníků na adrese support@dafilms.com.

 

6. Další podmínky

 

Oprávnění ke zhlédnutí filmu

Berete na vědomí, že filmy, které jsou vám zpřístupněny na portále DAFilms (ať již zdarma nebo na základě uhrazení odpovídajícího předplatného či jednorázového poplatku) jsou určeny pouze vaši osobní potřebu a současně nikoli za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Pokud v rozporu s touto skutečností – a bez opatření si odpovídající licence u majitelů práv (za situace, kdy se na vás nevztahuje některá ze zákonných výjimek) – film budete užívat nad rámec vaší osobní potřeby a/nebo pro dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu, jste plně odpovědní za jakoukoliv újmu i další právní následky, které tím způsobíte.

 

Zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním portálu DAFilms jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů pro Doc-Air, z.s., s nímž je možno se seznámit zde.

 

Propagační kódy

Jakýkoli propagační kód nebo nabídka poskytovaná spolkem v souvislosti s DAFilms nemůže být použita ve spojení s jakýmkoli jiným propagačním kódem nebo nabídkou, minulou nebo současnou.


7. Změna ceníku a těchto podmínek

Vyhrazujeme si právo upravovat v průběhu času ceny za naše služby nebo jejich součásti, jak a to na základě našeho výhradního uvážení. V případě zamýšlené změny cen předplatného oproti aktuálnímu ceníku, vám – jste-li předplatitelem – bude taková změna sdělena s dostatečným předstihem, nejméně však 1 měsíc předem, na e-mailovou adresu, kterou jste nám za tímto účelem dali k dispozici. V případě, že s touto změnou nebudete souhlasit, můžete do okamžiku, než odpovídající změna ceníku vstoupí v účinnost, zrušit obnovení předplatného pro další období, a to buď ve vašem účtu PayPal (pokud platíte předplatné tímto způsobem) nebo na Vašem profilu na portále DAF, prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“; pokud tak neučiníte, platí, že s provedenou změnou ceníku souhlasíte a tato se na vás bude od okamžiku své účinnosti vztahovat.

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny bez předchozího písemného upozornění na základě vlastního uvážení spolku a tyto změny se vztahují na veškeré transakce uskutečněné po zveřejnění těchto změn. Nicméně v případě, že jste registrovaným uživatelem DAFilms a/nebo hradíte předplatné v souladu s těmito podmínkami, bude vám zamýšlená změna podmínek sdělena s dostatečným předstihem, nejméně však 1 měsíc předem, na e-mailovou adresu, kterou jste nám za tímto účelem dali k dispozici. V případě, že se změnou podmínek nebudete souhlasit, můžete nám do okamžiku, než odpovídající změna podmínek vstoupí v účinnost, oznámit ukončení odpovídajícího právního vztahu ke spolku založeného na základě dosavadní verze podmínek na adrese support@dafilms.com; pokud tak neučiníte, platí, že s provedenou změnou podmínek souhlasíte a tato se na vás bude od okamžiku své účinnosti vztahovat.

Portál DAFilms.cz je výsledkem tvůrčí spolupráce 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu sdružených do Doc Alliance. Naším cílem je posouvat hranice dokumentárního filmu, propagovat jeho rozmanitost a podporovat kvalitní autorské filmy.

Členové Doc Alliance

Chcete být pravidelně informováni o našem filmovém programu?

Odesláním registrace k Newsletteru souhlasím se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky a souvisejícím zpracováním osobních údajů pro účely zasílání Newsletteru Doc-Air, z.s. a potvrzuji, že jsem si přečetl(a) Zásady zpracování osobních údajů, textu rozumím a souhlasím s ním, přičemž beru na vědomí práva zde uvedená, zejména právo na námitky proti provádění přímého marketingu.