Kateřina Kačerovská (Česká republika)

Vystudovala FF UK a FAMU. Vedle dramaturgie animovaných pořadů pro děti v České televizi se věnuje vlastní tvorbě, je autorkou animovaných a dokumentárních filmů a filmových scénářů.


Vybraná filmografie:
Konich (1999–2003)
Burza předsudků (2005)
Podej mu prst (2006)
Porodní plán (2009)

Členové Doc Alliance

Doc Alliance je tvůrčí partnerství 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu. Naším cílem je prosazování žánru dokumentárního filmu, podpora jeho rozmanitosti a propagace kvalitních autorských dokumentárních snímků.