Adéla Kudlová (Česká republika)

Adéla Kudlová je studentkou Centra audiovizuálních studií FAMU v Praze. Nedávno se vrátila z výměnného pobytu na Univerzitě aplikovaných věd v Tampere (TAMK) ve Finsku, kde se věnovala zkoumání možností vícekanálových zvuků a instalací. Adéla pracuje s digitální animací, zvukem a prostorem. Základním motivem veškeré její tvorby je silný vztah k přirozeným a digitálním médiím, našemu okolí a virtuální realitě, ve které žijeme. Je fascinována širokou škálou lidského vnímání, zejména v kontextu forem. Věnuje se také VJingu, turistice a pletení.


Filmografie:
Fib(15) (2014)
Biotop (2015)
Water Pure Azure (2016)

Členové Doc Alliance

Doc Alliance je tvůrčí partnerství 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu. Naším cílem je prosazování žánru dokumentárního filmu, podpora jeho rozmanitosti a propagace kvalitních autorských dokumentárních snímků.