Jiří Žák (Česká republika)

Jiří Žák (nar. 1989 ve Zlíně, Československo) je umělec zabývající se pohyblivým obrazem. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Tomáše Vaňka. Absolvoval stáže v Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na UMPRUM, v Šalounově ateliéru pod vedením Ruth Noack a na Univerzitě umění a designu v Karlsruhe v ateliérech Isaaca Juliena a Vadima Fishkina. V roce 2015 se stal laureátem ceny EXIT, která se zaměřuje na studenty vysokých uměleckých škol z České a Slovenské republiky. V témže roce působil v kolektivu galerie 207 na UMPRUM. Je členem Ateliéru bez vedoucího. Ve své tvorbě se zabývá video-esejistickým přístupem a kritickou reflexí historických událostí i současnosti. Základem jeho prací je vždy politikum zprostředkované imaginativní a imerzivní formou. Aktivně vystavuje od roku 2013. Své poslední dva filmy rovněž uvedl na Festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.


Filmografie:
Night of the Hunter / Lovcova noc (23:54, 2016)
Why Is It So Easy to Imagine the End of the World / Proč je tak snadné představit si konec světa (9:10, 2016)
Mother City / Mateřské město (20:58, 2015)
Digital ghost and the avant-garde poets (9:54, 2015)
Du Forma (15:29, 2015)
Description of the Structure / Popis struktury (3:39, 2014)
Score for Last Week (22:07, 2014)
I Have It All Here / Všechno to mám tady (8:38, 2013)

Členové Doc Alliance

Doc Alliance je tvůrčí partnerství 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu. Naším cílem je prosazování žánru dokumentárního filmu, podpora jeho rozmanitosti a propagace kvalitních autorských dokumentárních snímků.