Atomy věčnosti: Archivní krátký film online!

Jaký význam sehrál krátký film v dějinách české kinematografie? Jak a ke komu ve svých několika minutách promlouval? A proč je tak důležitý pro současnou podobu dokumentárního filmu? Otevřete s námi dosud téměř neznámé sbírky krátkého českého filmu 30., 40. a 50. let Národního filmového archivu! Ponořte se do filmové historie prostřednictvím jedinečného projektu Atomy věčnosti a sledujte pětici archivních krátkých snímků vybraných pouze pro diváky DAFilms.cz od pondělí 23. února do neděle 8. března zdarma!

Atomy věčnosti: kniha, e-book, online program

Originální filmově vědecká práce Atomy věčnosti, věnovaná dosud nezmapovanému období českého krátkého filmu 30., 40. a 50. let, zažila svůj slavnostní křest na podzim roku 2014. Výjimečný počin filmové historičky Lucie Česálkové z Národního filmového archivu, který se kromě tištěné publikace dočkal také elektronické verze s výběrem analyzovaných snímků, se nyní dostává k divákům z celého světa, aby jim představil dosud nezveřejněné archivní krátké snímky. Chcete se dozvědět o projektu více? Čtěte v naší novince!

Krátké filmy, velké zakázky

Poněkud zapomínaným aspektem českého dokumentárního filmu třicátých, čtyřicátých a padesátých let je jeho častá zakázková povaha – filmy totiž vznikaly nejčastěji na objednávku státu, případně jiných vládních i nevládních institucí. Kolekce archivních snímků z tohoto období pocházející ze sbírek Národního filmového archivu skutečnost vazby dokumentární tvorby na stát a (jeho) instituce reprezentuje v celé šíři podob tohoto vztahu. Představuje různé typy zakázky a vazbu na dobové priority (především sociální politiky), ukazuje, že se na jejich vzniku podílely významné tvůrčí osobnosti českého dokumentu, a svědčí také o rozmanitosti užitých formálních a stylových postupů.

Ač nejstarší a nejmladší film dělí na první pohled pouhých 12 let (zastoupené filmy vznikaly v období 1936 až 1948), překlenuje prezentovaná pětice jedno z nejdynamičtějších období domácích dějin od konce první republiky přes republiku druhou, období okupace, k republice třetí a událostem Vítězného února roku 1948. Jde tudíž o období, v němž se na území českých zemí vystřídalo několik politických režimů, jejichž zájmům dané filmy právě sloužily.

Snímek Karla Melíška ÚTOK NA PRAHU dobře ilustruje bojovnou náladu konce první republiky vědomou si hrozby válečného nebezpečí ze strany sousedního nacistického Německa, stále však věřící v možnost jejího odvrácení. Jako součást mediální kampaně Civilní protiletecké obrany, šířené i prostřednictvím letáků, plakátů či příruček, demonstruje Útok na Prahu nácvik základních opatření během potenciálního náletu na Prahu a vyzývá k aktivnímu zapojení při obraně republiky.

VÁLKA O ZDRAVÍ Jana Libory reprezentuje na jedné straně produkci jedné z nejprestižnějších výroben dokumentárních filmů přelomu první a druhé republiky, kulturního oddělení společnosti AB, na straně druhé pak dobovou tendenci využívat dokumentární film k propagaci domácích veřejně prospěšných institucí či ústavů. V tomto případě se jedná o Státní ústav zdravotnický a jeho roli ve vývoji léčiv a organizace preventivních očkování dětí.

Snímek RADOSTNÁ PRÁCE Jiřího Lehovce dokazuje, jak flexibilně mohly v dokumentárních filmech v těsně poválečném období cirkulovat obrazy natočené ve válečném období pro jiné účely. K propagaci zaměstnanosti v textilním průmyslu zde Lehovec využil filmový materiál, který v roce 1942 sám natočil na zakázku Němci ovládané náchodské textilky Mautner Textilwerke. K otázce zaměstnanosti se vztahuje také film režiséra Ludvíka Tomana KŘIŽOVATKA ŽIVOTA, za normalizace obávaného ústředního dramaturga Filmového studia Barrandov. Film jako zakázka Ministerstva sociální péče za pomoci inscenovaného příběhu poukazuje na význam poraden pro volbu povolání a správné profese jakožto základu lidského štěstí.

Poslední z uváděných filmů DAŇOVÁ MORÁLKA si naopak objednalo Ministerstvo financí. Režisér Vladimír Čech jej pojal jako obhajobu daňového systému, jež mimo jiné v nadsázce ukazuje, kam by vedlo, kdyby se daně neplatily.

Nechte se zlákat filmovým výletem do kinematografických archivů a počátků českého dokumentu. Sledujte pětici krátkých filmů předválečných, válečných a poválečných let 1936 až 1948 online a zdarma na DAFilms.cz!

Portál DAFilms.cz je výsledkem tvůrčí spolupráce 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu sdružených do Doc Alliance. Naším cílem je posouvat hranice dokumentárního filmu, propagovat jeho rozmanitost a podporovat kvalitní autorské filmy.

Členové Doc Alliance

Chcete být pravidelně informováni o našem filmovém programu?

Odesláním registrace k Newsletteru souhlasím se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky a souvisejícím zpracováním osobních údajů pro účely zasílání Newsletteru Doc-Air Distribution s.r.o. a potvrzuji, že jsem si přečetl(a) Zásady zpracování osobních údajů, textu rozumím a souhlasím s ním, přičemž beru na vědomí práva zde uvedená, zejména právo na námitky proti provádění přímého marketingu.

Poslat svému Junioru

Zavřít