Andrea Slováková (Česká republika)

Andrea Slováková je slovenská režisérka, dokumentaristka, filmová teoretička a kurátorka žijící v České republice. Je autorkou portrétu českého matematika Petra Vopěnky, kurátorkou experimentálních filmů Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, jednou z kurátorek portálu online distribuce dokumentů Doc Alliance Films a zakladatelkou nakladatelství Nová beseda. Byla ředitelkou Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, ředitelkou pro publikační činnost MFDF Ji.hlava, šéfredaktorkou a editorkou sborníku textů o dokumentárním filmu DO, založila tréninkový workshop pro studenty filmové vědy a žurnalistiky Média a dokument. Přednáší dějiny a metody dokumentárního filmu na Masarykově univerzitě v Brně, je členkou redakční rady periodika o dokumentárním filmu Dok.revue (vychází jako nepravidelná příloha týdeníku Respekt), filmového časopisu Iluminace, expertkou Státního fondu kinematografie, publikuje články o filmech a rozhovory s režiséry v různých filmových a kulturních časopisech (například Kino Ikon, Cinepur, A2).

Filmografie

 • Loosova bedna
  2004
 • Sábatův Tunel v příběhu barev
  2004
 • Ukradeno (o slovech)
  2006
 • Úmysl obohatit holý mechanistický svět
  2006
 • Oblaka
  2007
 • Nadohled
  2011
 • Bytosti a aparáty
  2015
 • Rekonstrukce průmyslu
  2016

Portál DAFilms.cz je výsledkem tvůrčí spolupráce 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu sdružených do Doc Alliance. Naším cílem je posouvat hranice dokumentárního filmu, propagovat jeho rozmanitost a podporovat kvalitní autorské filmy.

Členové Doc Alliance