Andrea Slováková (Česká republika)

Dokumentaristka, kurátorka, pedagožka, nakladatelka. Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci, a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde dokončila postgraduální studium. Studovala dokumentární tvorbu na FAMU a strategický management na Cambdridge Business School. V letech 2003 až 2011 působila ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, v posledních letech jako ředitelka pro publikační činnost. Nadále pro něj dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. V letech 2012 – 2015 působila jako ředitelka Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze. Publikuje texty o filmu v různých periodicích (například Cinepur, Kino Ikon, Film a doba, A2), byla šéfredaktorkou sborníku textů o dokumentu DO a editorsky vedla Dok.revue (příloha týdeníku Respekt). Od r. 2008 pravidelně přednáší dějiny a metody dokumentárního a experimentálního filmu na Masarykově univerzitě v Brně, příležitostně také na Karlově univerzitě a Univerzitě Palackého. Založila nakladatelství non-fikční literatury Nová beseda. Natočila například portrét matematika Petra Vopěnky, film o mracích, esej o dohlížecích mechanizmech a experimentální film o českém průmyslu.

Filmografie

 • 2016 • Oživení průmyslu (19 min, HD) / experimentální film o českém průmyslu
 • 2015 • Bytosti a aparáty (26 min, HD) / část cyklu Jednou nohou v absolutnu pro Českou televizi
 • 2011 • Nadohled (42 min, 16 mm, HD) / esej o dohlížecích mechanizmech
 • 2007 • Oblaka
  18 min, 35 mm) / esej o mracích a myšlení, uvedení např. na festivalech v Marseilles (Francie) či Pekingu (Čína
 • 2006 • Úmysl obohatit holý mechanistický svět (22 min, 16 mm) / autorský portrét matematika prof. Petra Vopěnku, zakouen Českou televizí
 • 2006 • Ukradeno
  o slovech) (4 min, 35 mm
 • 2004 • Sábatův Tunel v příběhu barev
  10 min, 16 mm
 • 2004 • Loosova bedna
  11 min, 16 mm
 • V roce 2012 uvedl festival DOC.sk (Košice) její filmovou retrospektivu.

Členové Doc Alliance

Doc Alliance je tvůrčí partnerství 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu. Naším cílem je prosazování žánru dokumentárního filmu, podpora jeho rozmanitosti a propagace kvalitních autorských dokumentárních snímků.